ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

Τι πρέπει να νωρίζω για τη διαδικασία συλλαβισμού των λέξεων;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν.
2. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη.
Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ το δεύτερο με το ακόλουθο.
3.Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα από αυτά.
Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ τα υπόλοιπα με το ακόλουθο.
4. Τα δίψηφα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό.
5. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν κατά το συλλαβισμό τους ίδιους κανόνες.
6. Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι (αι, αη, οι, οη), οι καταχρηστικοί δίφθογγοι (ι, υ, ει, οι + φωνήεν ή δίψηφο) και οι συνδυασμοί αυ και ευ κατά το συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *