Γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας

Ο πληθυσμός της Ελλάδας:

Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας:

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας:

    1 Comment

  1. User Avatar

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2011), ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι περίπου 10.800.000 κάτοικοι.

    Ο πληθυσμός της χώρας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την έκτασή της, καθώς υπάρχουν περιοχές όπου κατοικούν ελάχιστοι άνθρωποι και άλλες που συγκεντρώνουν εκατομμύρια κατοίκους. Τα γεωγραφικά διαμερίσματα με τους περισσότερους κατοίκους είναι η Στερεά Ελλάδα & Εύβοια, η Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία.

    Τα πέντε μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και η Λάρισα.

Leave A Reply