ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΑ ΒΑΛΩ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  • Τα διαλυτικά τα σημειώνουμε όταν θέλουμε να δείξουμε ότι δύο φωνήεντα που βρίσκονται δίπλα δίπλα προφέρονται ξεχωριστά. π.χ. γαϊδούρι.
  • Όταν από τα δύο φωνήεντα το πρώτο τονίζεται, τότε δε βάζουμε διαλυτικά. π.χ. γάιδαρος.
  • Όταν όμως αυτές τις λέξεις τις γράφουμε με κεφαλαία, επειδή δε σημειώνεται ο τόνος, βάζουμε πάντα διαλυτικά. π.χ. ΓΑΪΔΑΡΟΣ.
  • Διαλυτικά βάζουμε και στις λέξεις με υι για να φανεί η διαφορά στην προφορά. π.χ. μυϊκός.
  • Στις λέξεις με ιυ δε βάζουμε διαλυτικά γιατί ποτέ δεν προφέρονται τα δύο φωνήεντα μαζί.

Leave A Reply