Η έννοια του κλίματος – Διαφορές καιρού και κλίματος, Το κλίμα της Ελλάδας

Καιρός:

Κλίμα:

Το κλίμα της Ελλάδας:

    1 Comment

  1. User Avatar

    Το κλίμα και ο καιρός είναι δύο διαφορετικές έννοιες: Το μεν κλίμα αναφέρεται στο μέσο καιρό μιας περιοχής που προκύπτει από μακροχρόνιες παρατηρήσεις των διάφορων μετεωρολογικών φαινομένων. Ο καιρός, από την άλλη, είναι η φυσική κατάσταση της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια μίας σύντομης χρονικής περιόδου, όπως για παράδειγμα όταν λέμε “τις βραδινές ώρες θα χιονίσει”.

    Το κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο Μεσογειακό με βασικά χαρακτηριστικά τους ήπιους χειμώνες και τα ξερά καλοκαίρια.

Leave A Reply