Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.

Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.

    1 Comment

  1. User Avatar

    Επισκευή ακρόπολης, παλαιών τειχών και κατασκευή νέων , για να προστατέψει τις νέες περιοχές.
    Λέγεται, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος όρισε με το ακόντιό του τη γραμμή που θα κτιζόταν το τείχος.
    Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης και στον χώρο της υψώθηκε στήλη με το άγαλμα του αυτοκράτορα στην κορυφή της. Μεταφέρθηκαν έργα τέχνης από τη Ρώμη και άλλα μέρη της αυτοκρατορίας. Στο κέντρο της πόλης κτίστηκε η μεγάλη αγορά. Εκεί μέσα ο αυτοκράτορας ύψωσε μία πολύ ψηλή στήλη με το άγαλμά του στην κορυφή της. Στολίστηκε με πολλά έργα αρχαίας τέχνης, χτίστηκε το κτίριο της Συγκλήτου (Σενάτο), πολλά μαγαζιά και πολλές εκκλησίες.

Leave A Reply