Μετοχές σε ωντας και οντας

Πότε μπαίνει το ω και πότε όχι στις μετοχές;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε φορά που η μετοχή σε οντας παίρνει τόνο, τότε το ο γίνεται ω.

Για παράδειγμα: μαγειρεύοντας, τραγουδώντας

Leave A Reply