Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη:

    1 Comment

  1. User Avatar

    Ο Κωνσταντίνος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η θέση της νέας πρωτεύουσας έχει πολλά φυσικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα. Ο Κωνσταντίνος όμως κατάλαβε ότι η αυτοκρατορία δεν μπορούσε πλέον να διοικείται από τη Ρώμη γιατί:
    – Βρισκόταν πολύ μακριά από τις ακριτικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής όπου γίνονταν εχθρικές επιδρομές (Δούναβης – Γότθοι, Ανατολή – Πέρσες).
    – Η Ρώμη αποτελούσε κέντρο των ειδωλολατρών. Σε αυτήν είχαν σημειωθεί διωγμοί των Χριστιανών και οι συγκρούσεις μεταξύ των τετραρχών.

Leave A Reply