1 Comment

  1. User Avatar

    Οι ακτές της Ελλάδας διαμορφώνονται σε χερσονήσους (π.χ. Μαγνησίας), κόλπους (π.χ. Θερμαϊκός), ακρωτήρια (π.χ. Ταίναρο), πορθμούς (π.χ. Ευρίπου), καθώς και έναν ισθμό, αυτόν της Κορίνθου.

Leave A Reply