ΟΤΙ

Πότε το ότι παίρνει κόμμα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ό,τι με κόμα είναι συντομογραφία της λέξης οτιδήποτε ενώ το ότι χωρίς κόμα είναι ειδικός σύνδεσμος που μπορεί να αντικατασταθεί με το πως.

Για παράδειγμα: Νομίζω ότι θα βρέξει.

Να αγοράσεις ό,τι σου αρέσει.

Leave A Reply