τι ειναι τα κριτηρια διαιρετοτητας;

τι ειναι τα κριτηρια διαιρετοτητας;

  1 Comment

 1. User Avatar

  Πολλές φορές μας χρειάζεται να διακρίνουμε αν ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο. Για να διευκολυνθούμε όσο γίνεται έχουμε ανακαλύψει κάποιους κανόνες, στους οποίους υπακούουν όλοι οι φυσικοί αριθμοί.
  – Ένας αριθμός διαιρείται με το 10, το 100, το 1000, …, αν τελειώνει σε ένα, δύο, τρία, … μηδενικά αντίστοιχα.
  – Ένας αριθμός διαιρείται με το 2, αν τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
  – Ένας αριθμός διαιρείται με το 5, αν τελειώνει σε 0 ή σε 5.
  – Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 ή το 9, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3 ή με το 9.
  – Ένας αριθμός διαιρείται με το 4 ή το 25, αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4 ή με το 25.

Leave A Reply