Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

Ποιο ήταν το πολιτευμα της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή;

Τι το ιδιαίτερο είχε η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή;

    1 Comment

  1. User Avatar

    Ο Περικλής ήταν σπουδαίος ρήτορας και οι Αθηναίοι τού είχαν εμπιστοσύνη. Άνθρωπος με πολλά χαρίσματα, θέλησε να κάνει την Αθήνα πνευματικό κέντρο των Ελλήνων. Προσπάθησε ακόμα να πείσει τους πολίτες να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα θέματα της πόλης. Φρόντισε λοιπόν να πληρώνονται όσοι έπαιρναν κάποιο αξίωμα. Την πιο μεγάλη δύναμη στην πόλη την είχε η Εκκλησία του δήμου, στην οποία λάβαιναν μέρος όλοι οι ελεύθεροι πολίτες. Εκεί οι Αθηναίοι έπαιρναν τις πιο μεγάλες αποφάσεις. Μεγάλη εξουσία είχαν και οι 10 στρατηγοί που εκλέγονταν από τους πολίτες για ένα χρόνο. Αυτοί φρόντιζαν για το στρα­τό και το στόλο και ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πόλης. Την εποχή του Περικλή, το “χρυσό αιώνα”, η Αθήνα βρισκόταν στο απόγειο του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Leave A Reply