το 1920 γραφεται μια λεξη; χιλιαεννιακοσιαεικοσι;

το 1920 γραφεται μια λεξη; χιλιαεννιακοσιαεικοσι;

    1 Comment

  1. User Avatar

    Στα Ελληνικά δε γράφουμε τις ημερομηνίες ως μία συνεχόμενη λέξη αλλά για παράδειγμα: χίλια εννιακόσια είκοσι (1920).

Leave A Reply