Ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης σχολείων στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας για την ενίσχυση της υποστήριξης που προσφέρεται στα παιδιά μεταναστών ή προσφύγων και στις οικογένειές τους. Περιλαμβάνει:

  1. Ενότητες για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
  2. Ένα εργαλείο ηλεκτρονικής υποστήριξης για τα μαθήματα/τις εργασίες στο σπίτι όπου οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν άρθρα με συγκεκριμένες ασκήσεις, προτεινόμενες λύσεις και ερωτήσεις που ενδεχομένως θα έχουν για να λάβουν βοήθεια από εθελοντές εκπαιδευτικούς.
  3. Και ένας διαδικτυακός χώρος / φόρουμ για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ του σχολείου / εκπαιδευτικών και των οικογενειών / γονέων των μαθητών μεταναστών και προσφύγων.