• Ως γονέας θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα υπήρξε υποστηρικτικό εργαλείο για τη στήριξη των παιδιών.

    Επιθυμώ να ενημερωθώ και για παρόμοια προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές μέσα στο καλοκαίρι.